MŠ Sokolovská

Třída Sluníčko

Třída Sluníčko se nachází v prvním patře mateřské školy. Navštěvuje ji 18 dětí ve věku od 2,5 do 4,5 let.

 

Ve třídě Sluníčko s dětmi v rámci předškolního vzdělávání pracují paní učitelky:

Paní zástupkyně Bc. Silvie Nevařilová

Paní učitelka Zuzana Zajacová

Asistentka pedagoga Eva Matušková

 

 

Postupně se učíme

dodržovat základní pravidla chování a jednání

V naší třídě je pro nás prioritou především adaptace dětí na nové prostředí. Snažíme se vytvořit dětem vlídné a přátelské místo, kde se budou cítit bezpečně. Od počátku jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně, stolování. Učí se komunikovat s ostatními dětmi, učitelkou, spolupracovat, hrát si ve skupinách. Společně si vytváří jednoduchá třídní pravidla, která se pomalu učí respektovat. Děti jsou vedeny k vzájemné ohleduplnosti, toleranci, učí se pomáhat si navzájem. Děti se věnují činnostem a aktivitám, které přispívají k rozvoji jejich osobnosti. Uskutečňované aktivity a činnosti dětí čtyřletých se vyznačují větší náročností, děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v aktivitách, ale i ve vlastním rozhodování.

Ústřední činností zůstává hra, která děti provází celým dnem, prolíná se všemi oblastmi vzdělávání a je jí věnována mimořádná pozornost. Během dne často zařazujeme říkanky a písničky spojené s pohybem a společné rituály, které dětem napomáhají k dobré adaptaci.
Třída je vybavena funkčním nábytkem, velkým množstvím stavebnic, her a hraček a spoustou didaktických pomůcek.
Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené.
Těšíme se na Vás!