MŠ Sokolovská

Třída Jablíčko

Třída Jablíčko se nachází v druhém patře a vzdělává se zde 24 dětí od 3 do 6 let.

Ve třídě Jablíčko s dětmi pracují:

paní učitelka Bc. Kateřina Ďurišová

paní učitelka Klára Pospíšilová, DiS.

V naší třídě Jablíčko se zaměřujeme na

vzdělávání dětí pětiletých a dětí s povinnou předškolní docházkou.

Ve třídě Jablíčko se zaměřujeme na všestranný rozvoj dětí, vedeme k děti samostatnosti, zodpovědnosti, ohleduplnosti, ale také se soustředíme na jejich individuální potřeby. Učíme děti respektovat přírodu i společnost, ve které žijí.
Společně se snažíme vytvářet ve třídě příjemné prostředí i atmosféru, kde se děti mohou cítit v bezpečí a naplno se rozvíjet. Vzdělávání probíhá především prostřednictvím her, kooperativního učení a prožitků.
Děti mají také možnost pracovat s keramickou hlínou a rozvíjet svou představivost a cit pro tvar. Ve třídě máme spoustu didaktických pomůcek, stavebnic, hraček pro námětové hry, sportovní aktivity, materiál pro tvořivé činnosti. K rozvoji hrubé motoriky nám napomáhá velké množství tělovýchovných pomůcek. Děti se pomocí her, didaktických aktivit a různých grafomotorických úkonů pozvolna připravují k hladkému přechodu na základní školu.