MŠ Sokolovská

Třída Sedmikráska

Ve třídě Sedmikráska se vzdělává 25 dětí od 5 do 7 let. Vzdělávání je přizpůsobeno věku dítěte.

Ve třídě s dětmi pracují:

Paní učitelka Bc. Jana Dobrocká Oprichová

Paní učitelka Kateřina Poláková

 

Naší prioritou je vytvořit pro děti

klidné, přátelské a pohodové prostředí, ve kterém se budou moci všestranně rozvíjet.

Naší prioritou je vytvořit pro děti, klidné, přátelské a pohodové prostředí, ve kterém se budou moci všestranně rozvíjet. Vedeme děti k úctě, toleranci a respektu mezi sebou navzájem. Motivujeme děti k poznávání a učení, přibližujeme jim společenské hodnoty a normy. S dětmi pracujeme s ohledem na jejich individuální potřeby a zvláštnosti. Upřednostňujeme prožitkové a kooperativní učení, hry a činnosti založené na přímých prožitcích dětí.

Třída je vybavena novým funkčním nábytkem, množstvím kvalitních hraček, didaktických her a pomůcek, materiálem pro všestranný rozvoj dětí. Děti zde mohou uplatnit svou tvořivost a poznávání všemi smysly, kde učení se stává hrou a hra učením.

Hravou formou rozvíjíme dětskou osobnost a dáváme dětem zažít pocit úspěchu.

Pro děti s odloženou školní docházkou jsme připravili doplňkovou vzdělávací aktivitu – 1x týdně pracujeme s předškoláky – “Klokanův kufr”, pracovní listy, grafická cvičení i úkoly, které rozvíjejí dítě přiměřeně jeho věku.

Snažíme se vytvořit dětem vlídné a přátelské místo, kde se budou cítit bezpečně a kde budou zažívat pocity úspěchu.

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené.