MŠ Sokolovská

Třída Beruška

Třída Beruška se nachází v prvním patře mateřské školy. Navštěvuje ji 25 dětí ve věku od 3 do 7 let. Třída je vybavena vkusným nábytkem, interaktivní tabuli s pestrou škálou výukových programů, množství logických a didaktických her a pomůcek, stavebnic a hraček.

Ve třídě Beruška s dětmi v rámci předškolního vzdělávání pracují paní učitelky:

Paní učitelka Věra Rossetto

Paní učitelka Jana Bujdošíková

Děti učíme

spolupráci, toleranci a kamarádské vztahy

Ve výchovně vzdělávací činnosti se v tomto školním roce 2023/2024 zaměřujeme na zdravou výživu, ekologii a pohybovou aktivitu dětí – projekt Skutečně zdravá mateřská škola. Motivujeme děti k poznání a učení, vedeme je k všestrannému rozvoji, prohlubujeme samostatnost, podporujeme jejich talent. Využíváme k tomu pozorování, prožitkové učení, pokusy a hlavně hru.