Projekt Lvíček bude probíhat

každý pátek v MŠ Žilinská, 

v dopoledních hodinách a je

určen pro předškolní děti.

S dětmi budeme do MŠ Žilinská

docházet.