Mateřská škola Ostrava – Poruba, Sokolovská 1168,

příspěvková organizace

MŠ Žilinská

MŠ Sokolovská

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Sokolovská 1168, příspěvková organizace získala právní subjektivitu

a byla zapsána v síti škol k 1.1.2003.

Její součástí – odloučeným pracovištěm je mateřská škola na Žilinské ulici 1321, Ostrava – Poruba

a školní jídelny obou mateřských škol.

Naše příspěvková organizace má kapacitu 235 dětí a kapacitu ŠJ 270 jídel.