Třída Sluníčko

Fotogalerie

Akce

Aktuality

Třída Sluníčko se nachází v prvním podlaží mateřské školy. Navštěvuje ji 18 dětí ve věku od 2,5 do 4,5 let.

Ve třídě Sluníčko s dětmi v rámci předškolního vzdělávání pracují:

paní zástupkyně Bc. Silvie Nevařilová

paní učitelka Zuzana Zajacová

asistent pedagoga Eva Matušková 

V naší třídě je pro nás prioritou především adaptace dětí na nové prostředí. Snažíme se vytvořit dětem vlídné a přátelské místo, kde se budou cítit bezpečně. Od počátku jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně, stolování. Učí se komunikovat s ostatními dětmi, učitelkou, spolupracovat, hrát si ve skupinách. Společně si vytváří jednoduchá třídní pravidla, která se pomalu učí respektovat. Děti jsou vedeny k vzájemné ohleduplnosti, toleranci, učí se pomáhat si navzájem. Děti se věnují činnostem a aktivitám, které přispívají k rozvoji jejich osobnosti. Uskutečňované aktivity a činnosti dětí čtyřletých se vyznačují větší náročností, děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v aktivitách, ale i ve vlastním rozhodování.

Ústřední činností zůstává hra, která děti provází celým dnem, prolíná se všemi oblastmi vzdělávání a je jí věnována mimořádná pozornost. Během dne často zařazujeme říkanky a písničky spojené s pohybem a společné rituály, které dětem napomáhají k dobré adaptaci.

Třída je vybavena funkčním nábytkem, velkým množstvím stavebnic, her a hraček a spoustou didaktických pomůcek.

Naším cílem je, aby byly děti šťastné a spokojené.

Těšíme se na Vás!