Třída Beruška

Fotogalerie

Akce 

Aktuality

Třída Beruška se nachází v prvním podlaží mateřské školy. Navštěvuje ji 26 dětí ve věku od 3 do 7 let.

Ve třídě Beruška s dětmi v rámci předškolního vzdělávání pracují paní učitelky:

Věra Rossetto

Jana Bujdošíková

Ve výchovně vzdělávací činnosti se v tomto školním roce 2023/2024 zaměřujeme na zdravou výživu, ekologii a pohybovou aktivitu dětí – projekt Skutečně zdravá mateřská škola a projekt Se Sokolem do života. Vzhledem k velkému zastoupení dětí s povinným předškolním vzděláváním se věnujeme jejich přípravě pro vstup do ZŠ. Letos jsme přivítali velkou skupinu malých nových dětí 3-4letých. U nich se zaměřujeme na pozvolnou nenásilnou adaptaci a začlenění do kolektivu.

Motivujeme děti k poznání a učení, vedeme je k všestrannému rozvoji, prohlubujeme samostatnost, podporujeme jejich talent.

Využíváme k tomu pozorování, prožitkové učení, pokusy, práci s interaktivní tabulí a hlavně hru.

Třída je vybavena vkusným nábytkem, interaktivní tabulí s pestrou škálou výukových programů, množstvím logických a didaktických her a pomůcek, stavebnic a hraček. 

Děti mají možnost rozvíjet svůj talent v koutku výtvarné tvorby, kde mají k dispozici různé výtvarné pomůcky a materiály. 

V oblasti hudební výuky se mohou seznámit s netradičními hudebními nástroji a vyzkoušet si hru na různé rytmické nástroje. 

Mezi dětmi prohlubujeme již navázané hezké kamarádské vztahy, vedeme děti k vzájemné spolupráci a toleranci.

Všestranně rozvíjíme dětskou osobnost pro zdárný vstup do ZŠ.